Yüksek karlılığın anahtarı değişimdir. Kendini yenilemeyen herşey ve herkes, değersizleşmeye mahkumdur.

Değişimin anahtarı İnovasyondadır. İnovasyon, her gün sıkça duyduğumuz, prestij göstergesi haline gelen, ancak tam anlamıyla uygulanmayan bir disiplindir. En büyük firmalarda bile, inovasyon yönetimi kavramı halen "yüzeysel bir yönetim faliyeti" şeklinde algılanmaktadır. Oysa ki inovasyon yönetimi, tüm süreçlerin ele alındığı, daha iyi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve bu süreçlerin sürdürülebilir şekilde planlanmasını içeren karmaşık bir disiplinler arası çalışmadır.