İnovasyon Her Yerde

Kâr Odaklılık

Tanım olarak kapitalist bir duruşa sahiptir “Kâr odaklılık”, lütfen yanlış anlamayın. Ancak “Kâr” yoksa “Fayda” da yoktur, “Fayda”nın olmadığı yerde ise İnovasyondan bahsedilemez.

İnovasyonun sonucu geliştirilen hizmet ya da ürün için devamlılık çok önemlidir, bu da ancak “fayda” ve dolayısıyla “kâr” ın bulunduğu ortamda mümkündür.

Değişim ve Yüksek Kârlılık

Yüksek karlılığın anahtarı değişimdir. Kendini yenilemeyen herşey ve herkes, değersizleşmeye mahkumdur.

Not:  Değişimin gerekliliğinin ardında mevcut durumdaki ilerleme, hadonik adaptasyon ve talep değişimi gibi sebepler vardır.

Değişimin anahtarı İnovasyondadır. En büyük firmalarda bile, “inovasyon yönetimi” kavramı halen “yüzeysel bir yönetim faliyeti” şeklinde algılanabilmektedır. Oysa ki inovasyon yönetimi, tüm süreçlerin ele alındığı, daha iyi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve bu süreçlerin sürdürülebilir şekilde planlanmasını içeren karmaşık bir disiplinler arası çalışmadır.

Herşeyin Temeli: “İhtiyaçlar”

İnsan hayatındaki mekanizmaların tamamı “ihtiyaçlar” üzerine kuruludur. İhtiyaç yoksa talep yoktur.

İnsan hayatının devamlılığı göz önüne alındığında, ihtiyaçlar ikiye ayrılır;

1) Primer (Birincil) İhtiyaçlar:

 • Solunum
 • Beslenme
 • Sağlık
 • Barınma ve güvenlik
 • Üreme

2) Sekonder (İkincil) İhtiyaçlar:

 • Ulaşım
 • Eğitim
 • Konfor
 • Güzellik
 • Keyif ve haz
 • Ölüm sonrası hayat
 • Sanat

Sekonder ihtiyaçlardan çoğu kendileri arasında ve bazen de primer ihtiyaçlarla bağlantılıdır. Her bir ihtiyaç grubu ile ilgili süreklilik ve kar marjı parametreleri farklılık gösterir.

Not: İhtiyaçların sınıflandırılması konusunda detaylı bilgi için Abraham Moslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisini inceleyebilirsiniz.

İhtiyaç ve Talep

İlk önce “İhtiyaç” var olmalıdır. “Talep” arkasından gelir.

İhtiyaçlar objektiftir. “Talep” ise isteğe bağlıdır. Bu noktada “inovasyon” iki şekilde var olur

 • Mevcut talepler ile ilgili fayda oluşturulması (mevcut talebin daha kaliteli, daha hızlı, daha ekonomik şekilde karşılanması)
 • Yeni bir talebin oluşturulması ve buna bağlı faydanın gerçekleştirilmesi.

Not: Endüstride ortaya çıkan problemlerin giderilmesi talebi “süreklilik” ihtiyacından oluşur.

Inovasyonun Temeli: “Fayda”

Bir ürün ya da hizmet, hedef kitlesine “faydalı” ise talep görecek ve “kâr” sağlayacaktır. Aynı şekilde, yapılması planlanan inovasyon ancak “faydalı” ise hayata geçmelidir.

Ancak ve ancak, “fayda”dan bahsedebilmek için şu 3 temel parametreden en az birinde iyileşme sağlanmalıdır: “kalite”, “hız” ve “maliyet”.

Fayda / Maliyet Oranı

İhtiyaçların karşılanması için kullanılacak “kaynaklar” sınırlıdır. Kaynak ne kadar sınırlı ise “maliyet”i o kadar yüksek olur.

“İnovasyon” kararının verilmesi için hedeflenen “fayda” ve oluşacak “maliyet” doğru şekilde karşılaştırılmalıdır.