Kuran ve İnovasyon

İlk emri “oku” olan bir dinin kitabıdır “kuran-ı kerim”. Putlara tapan bir medeniyetin batıl inançlarını yıkarcasına değiştirmek, inovasyonların belkide en büyüğüdür. Aşağıda bu yüce dindeki inovasyonu işaret eden ayetlerden bir demet paylaşmak istiyorum.

Alak Suresi 1. Ayet: “Oku ! Yaratan Rabbin adına oku ki, bütün varlığı O yarattı..”

*Okumak, öğrenmek, daha iyisini üretmek inovasyonun temel amacıdır. Kuranda bu husus “oku” emriyle işaret edilmektedir.

Bakara Suresi 106. Ayet: “Bir âyetin hükmünü değiştirir, yahut geri bırakırsak ya ondan hayırlısını getiririz, yahut onun eşidini. Bilmez misin ki Allah’ın her şeye gücü yeter.”

*İnovasyonun temelinde değişim vardır, inovasyon en az dengini olmak üzere daha iyisini ortaya koymayı amaçlar, ayette de bu açık şekilde görülüyor.

Bakara Suresi 219. Ayet: “Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: “Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için (bazı zahirî) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür.”

* Fayda / Maliyet çalışması çok önemlidir. Ayette, yararlar ve günahlardan (maliyetler) bahsedilerek, günahların yararlarından daha fazla olduğu için bunun yapılmaması gerektiği açıklanmıştır.

Bakara Suresi 242. Ayet: “İşte Allah, size ayetlerini böyle açıklar; ki akıl erdiresiniz.”

* Bu ayette düşünmenin önemi yeniden vurgulanmıştır. Daha iyi ürün ve hizmetler için sürekli olarak düşünmek gerekir.

Nisa Suresi 43. Ayet: “Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, namaza yaklaşmayın.”

* İnovasyonda SWOT analiz ( kaynakları, rakipleri, güçlü ve zayıf özellikleri bilmek ve farkında olmak) çok önemlidir. Farkındalığı azaltan sarhoşluk durumu ayette açıklanmakta, farkında olmayan insan kutsal görevden bile uzak tutulmaktadır.

Necm Suresi 39. Ayet: “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur Ve çalışması da ileride görülecektir”

* Çalışmak, çalışmak, çalışmak.. Başarının anahtarlarından en önemlisi.. Ayette bu açıkça değerlendirilmiştir.

————————-

Bunlar gibi daha bir çok ayette, inovasyonun önemini belirten bir çok açıklama ve emir bulunmakta, incelemenizi tavsiye ediyorum..